Conference / Konferencia

DUALISTAMOP_conference_banner

The application date of the International Conference on Dual Higher Education has been modified to 10 November!

 

The aims of the event to share experience and knowledge on the present state and future challenges of dual education systems in the field of civil engineering, environmental engineering and engineering economy, particularly related to water management and water utility services.

Official languages of the conference will be English and Hungarian.

Date of Conference:              18-19 November 2015.

Place:                                              Hungary, 6500 Baja – Eötvös József College


A Duális Képzési Nemzetközi Konferencia jelentkezési határidejét november 10-re módosítottuk!

 

A rendezvény célja a duális képzéssel kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok megosztása és bemutatása a felsőoktatásban, építve a vízügyi ágazatban szerzett tapasztalatokra és jövőbeni elvárásokra a vízi közművek, a területi vízgazdálkodás és a vízügyi közgazdaságtudományok területén. A duális képzés Európa szerte, így hazánkban is egyre népszerűbb képzési forma, melynek tudományos, szakmai, szervezeti és gyakorlati kérdéseiről szeretnénk közös véleményt formálni az érintett felek bevonásával.

A konferencia hivatalos nyelve a magyar és az angol.

A konferencia időpontja:    2015. november 18-19.

Helyszíne:                                    Magyarország, 6500 Baja – Eötvös József Főiskola

Meghosszabbítottuk a jelentkezés határidejét! Vízgazdálkodási innovációs verseny középiskolás diákoknak

Meghosszabbítottuk a jelentkezés határidejét!
Vízgazdálkodási innovációs verseny középiskolás diákoknak

 

A bajai Eötvös József Főiskola versenyt hirdet felső tagozatos általános és középiskolás diákok részére. A versenyen pályaművel lehet részt venni.

Pályázni lehet a minden olyan javaslattal, ötlettel, alkotással, makettel, kutatási eredménnyel, méréssel, adatsor elemzéssel, amelyek a vízzel, vízgazdálkodással, vízhasználatokkal kapcsolatos témakörbe tartoznak (területi és települési vízgazdálkodás, vízi környezet és annak védelme, informatikai, gépészeti, energetikai témakörök).

A verseny azoknak az általános- és középiskolás diákoknak került meghirdetésre, akik magyarországi, vagy határon túli alapfokú, vagy középiskolában tanulnak, és 1996. január 1. és 2002. december 31. között születtek.

A pályázaton a diákok részt vehetnek egyénileg vagy kis csoportos (legfeljebb négyfős) csapatban.

A pályázat célja:

A diákok alkotói kedvének, innovációs aktivitásának fejlesztése, élénkítése a vízhez kapcsolódó témában.

Nevezni lehet az vizinnovacio2015@ejf.hu e-mail címen. Kérjük, az e-mail tárgyának a “víz innovációs pályamű”-t jelöljék meg.

Nevezési határidő:

 1. szeptember 20. (A pályázati adatlap és nyilatkozat beküldési határideje.)

Pályamunka leadási határidő:

 1. október 16.

A pályázat feltételei:

 • igazolt általános-, vagy középiskolai jogviszony,
 • magyar nyelven elkészített pályamű,
 • határidőre benyújtott, hiánytalan pályázat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött pályázati adatlapot és a nyilatkozatot, amelyek letölthetők a dualis.ejf.hu oldalról
 • a pályamű “fantázianevét”,
 • az innováció elérendő célját,
 • a megvalósítás módját.
 • a pályázó(k)
  • nevét, születési időpontját,
  • elérhetőségeit (lakcímét, telefonszámát, e-mail címét),
  • iskolájának nevét és címét és telefonszámát
  • a felkészítő tanár nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.

Amennyiben az innováció egy tárgy (pl. makett, vagy prototípus), úgy arról megfelelő részletességű leírást és fényképeket kell készíteni és beküldeni. Szoftver esetén a szoftver leírását, bemenő adatigényét, és az eredményfájlokat kell beküldeni.

A szervezők a nevezési határidő letelte előtt, de legkésőbb 2015. szeptember 19-ig írásban (e-mailen) hiánypótlást kérhetnek a pályázótól. A pályaművek beérkezéséről értesítést küldünk.

A pályázat elfogadásáról bírálóbizottság dönt, amelynek tagjait az Eötvös József Főiskola, a Magyar Hidrológiai Társaság, Magyar Mérnöki Kamara delegálja.

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 3 pályamunkák bemutatása 2015. év november hónapban lesz Baján az Eötvös József Főiskolán megrendezendő Nemzetközi Duális Képzési Konferencián. (A pontos dátumról később küldünk értesítést.)

Az érdekelteket egy későbbi időpontban kiértesítjük.

A bírálat szempontjai:

A bírálóbizottság az alábbiak figyelembevételével határoz:

 • a Pályaműben szereplő innováció újszerűsége, „eredetisége”,
 • a Pályamű kidolgozásának színvonala.

 

A döntésről minden pályázó értesítést kap 2015.október 30-ig.

Díjak:

A díjak odaítéléséről a bírálóbizottság dönt. A díjak:

 • Az első három helyezett a Nemzetközi Duális Képzési Konferencián maximum 10 percben ismerteti a pályaművét.
 • helyezett 1 db tablet
 • -III. helyezettek könyvutalványok

 

Az innovációs verseny fővédnöke:

Az Eötvös József Főiskola rektora: Dr. Melicz Zoltán PhD. főiskolai tanár

A verseny védnökei:

A Magyar Hidrológiai Társaság bajai csoportja elnöke

A Magyar Mérnöki Kamara Vízépítési és Vízgazdálkodási bajai csoportja elnöke

További információk kérhetők:

Faragóné Pöppl Zsuzsanna faragone@ejf.hu

Baja, 2015. szeptember 08.

Vízgazdálkodási innovációs verseny középiskolás diákoknak

Vízgazdálkodási innovációs verseny középiskolás diákoknak

 

A bajai Eötvös József Főiskola versenyt hirdet felső tagozatos általános és középiskolás diákok részére. A versenyen pályaművel lehet részt venni.

Pályázni lehet a minden olyan javaslattal, ötlettel, alkotással, makettel, kutatási eredménnyel, méréssel, adatsor elemzéssel, amelyek a vízzel, vízgazdálkodással, vízhasználatokkal kapcsolatos témakörbe tartoznak (területi és települési vízgazdálkodás, vízi környezet és annak védelme, informatikai, gépészeti, energetikai témakörök).

A verseny azoknak az általános- és középiskolás diákoknak került meghirdetésre, akik magyarországi, vagy határon túli alapfokú, vagy középiskolában tanulnak, és 1996. január 1. és 2002. december 31. között születtek.

A pályázaton a diákok részt vehetnek egyénileg vagy kis csoportos (legfeljebb négyfős) csapatban.

A pályázat célja:

A diákok alkotói kedvének, innovációs aktivitásának fejlesztése, élénkítése a vízhez kapcsolódó témában.

Nevezni lehet az vizinnovacio2015@ejf.hu e-mail címen. Kérjük, az e-mail tárgyának a “víz innovációs pályamű”-t jelöljék meg.

Nevezési határidő:

 1. szeptember 20. (A pályázati adatlap és nyilatkozat beküldési határideje.)

Pályamunka leadási határidő:

 1. október 16.

A pályázat feltételei:

 • igazolt általános-, vagy középiskolai jogviszony,
 • magyar nyelven elkészített pályamű,
 • határidőre benyújtott, hiánytalan pályázat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött pályázati adatlapot és a nyilatkozatot, amelyek letölthetők a dualis.ejf.hu oldalról
 • a pályamű “fantázianevét”,
 • az innováció elérendő célját,
 • a megvalósítás módját.
 • a pályázó(k)
  • nevét, születési időpontját,
  • elérhetőségeit (lakcímét, telefonszámát, e-mail címét),
  • iskolájának nevét és címét és telefonszámát
  • a felkészítő tanár nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.

Amennyiben az innováció egy tárgy (pl. makett, vagy prototípus), úgy arról megfelelő részletességű leírást és fényképeket kell készíteni és beküldeni. Szoftver esetén a szoftver leírását, bemenő adatigényét, és az eredményfájlokat kell beküldeni.

A szervezők a nevezési határidő letelte előtt, de legkésőbb 2015. szeptember 11-ig írásban (e-mailen) hiánypótlást kérhetnek a pályázótól. A pályaművek beérkezéséről értesítést küldünk.

A pályázat elfogadásáról bírálóbizottság dönt, amelynek tagjait az Eötvös József Főiskola, a Magyar Hidrológiai Társaság, Magyar Mérnöki Kamara delegálja.

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 3 pályamunkák bemutatása 2015. év november hónapban lesz Baján az Eötvös József Főiskolán megrendezendő Nemzetközi Duális Képzési Konferencián. (A pontos dátumról később küldünk értesítést.)

Az érdekelteket egy későbbi időpontban kiértesítjük.

A bírálat szempontjai:

A bírálóbizottság az alábbiak figyelembevételével határoz:

 • a Pályaműben szereplő innováció újszerűsége, „eredetisége”,
 • a Pályamű kidolgozásának színvonala.

 

A döntésről minden pályázó értesítést kap 2015.október 30-ig.

Díjak:

A díjak odaítéléséről a bírálóbizottság dönt. A díjak:

 • Az első három helyezett a Nemzetközi Duális Képzési Konferencián maximum 10 percben ismerteti a pályaművét.
 • helyezett 1 db tablet
 • -III. helyezettek könyvutalványok

 

Az innovációs verseny fővédnöke:

Az Eötvös József Főiskola rektora: Dr. Melicz Zoltán PhD. főiskolai tanár

 

A verseny védnökei:

A Magyar Hidrológiai Társaság bajai csoportja elnöke

A Magyar Mérnöki Kamara Vízépítési és Vízgazdálkodási bajai csoportja elnöke

További információk kérhetők:

Faragóné Pöppl Zsuzsanna
faragone@ejf.hu

 

Baja, 2015. május 26.

 

 

NYÁRI TÁBOROK AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

Az Eötvös József Főiskola (EJF) a TÁMOP-4.1.1.F-14/KONV-2015-0003 azonosító számú projekt keretében INGYENES pályaorientációs tábort hirdet építő-, és környezetmérnök, valamint közgazdász szakjaink iránt érdeklődő gimnáziumok és szakközépiskolák 10-11. évfolyamot végzett, valamint  technikusi képzések szakmai záróvizsga előtt álló 12-13. évfolyamos diákjai számára.

Szeretettel várjuk mindazokat a diákokat, akik a továbbtanulás előtt állnak és a főiskola szakjai iránt érdeklődést mutatnak. A táborokban résztvevő diákok betekintést kapnak játékos formában az EJF által kínált szakmák szépségeibe és kihívásaiba.  Szakmai programok mellett játékos vetélkedőket, szabadidős és sporttevékenységeket kínálunk táborozóinknak.

A tábor térítésmentes, amely magában foglalja a gyerekek utazási költségeit (buszjegy, vonatjegy) Bajára, mely minden táborunk gyülekező helye.

INDULÓ TÁBORAINK:

 1. 2015. aug. 10-15. Hidrometriai tábor Magyaregregyen, 20 fővel
 2. 2015. aug. 17-22. Geodéziai tábor Érsekcsanádon, 20 fővel
 3. 2015. aug. 21-26. Víztechnológiai tábor Baján, 20 fővel

A táborok programjáról bővebb információ a tábornévre kattintva érhető el!

Jelentkezési határidő: 2015. július 17.

Jelentkezés e-mailben: keve.monika@ejf.hu címen, a jelentkezéshez szükséges dokumentumok (jelentkezési lap, szülői nyilatkozat)  és motivációs levél elküldésével (az eredeti iratokat kérjük őrizzék meg).

A jelentkezők sikeres/sikertelen tábori felvételről értesítést kapnak a jelentkezési határidőt követő két napon belül.